23 ΕΣΦΙΕ & 11 Διεθνές Forum

23 ΕΣΦΙΕ & 11 Διεθνές Forum

Το 23ο ΕΣΦΙΕ και 11ο Διεθνές Forum θα αποτελέσει, όπως κάθε χρόνο, την κορωνίδα των δράσεων της Επιστημονικής Εταιρίας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.  Γίνε μέρος του μεγαλύτερου φοιτητικού συνεδρίου, συμμετέχοντας στις στογγυλές τράπεζες!

RT.png

Δηλώσε συμμετοχή ΕΔΩ!