ΕΚΥΒΕ

ΕΚΥΒΕ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδας | ΕΚΥΒΕ

Το πρόγραμμα Ενίσχυσης Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδας (ΕΚΥΒΕ) πραγματοποιείται από το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας για πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 100 Φοιτητές Ιατρικής στελεχώνουν εθελοντικά κάθε χρόνο Κέντρα Υγείας της Β.Ελλάδας κατά τους θερινούς μήνες όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες εξαιτίας της μεγάλης τουριστικής κίνησης και των ελλείψεων προσωπικού.

Το πρόγραμμα ΕΚΥΒΕ εκπληρώνει δύο σκοπούς, προσφοράς και εκπαίδευσης. Μέσω του προγράμματος οι φοιτητές

Ιατρικής των μεγαλύτερων ετών έχοντας την απαραίτητη κλινική εμπειρία καλούνται να ανακουφίσουν τα Κ.Υ.  καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες τους 

 

κατά την θερινή περίοδο. Οι φοιτητές δρουν μέσα σε έναν χώρο διαφορετικό της πανεπιστημιακής κλινικής και μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν  ιδιαίτερα περιστατικά , από ένα τραύμα το οποίο απαιτεί συρραφή έως και ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, δίπλα σε έμπειρους κλινικούς γιατρούς. Με αυτόν τον τρόπο εξοικειώνονται με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων κέντρων περίθαλψης, αναπτύσσουν τις κλινικές τους δεξιότητες αλλά και εν τέλει αποκομίζουν το αίσθημα προσφοράς  του εθελοντισμού.

 

 

Φοιτητές Ιατρικής ενισχύουν τα κέντρα υγείας σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα και Χαλκιδική

Καλοκαίρι στο…Κέντρο Υγείας για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ