Συμβούλιο Παραρτήματος

 

Πρόεδρος Αρίσταρχος Αλμπέρης
Αντιπρόεδρος Παρασκευάς – Πάρης Νασίκας
Γραμματέας Γρηγόριος Γρηγοριάδης
Ταμίας Ελένη Γκούρα
Μέλος Αικατερίνη Γακίδη