Συμβούλιο Παραρτήματος

 

Πρόεδρος Αικατερίνη Γακίδη
Αντιπρόεδρος Μαρία Αλεξάνδρα Παγιάντζα
Γραμματέας Δημοσθένης Πρόδρομος Τσελίγκας
Ταμίας Αφροδίτη Γακίδη
Μέλος Ζωή Νικολέττα Κουτσελίνη