Συμβούλιο Παραρτήματος

 

Πρόεδρος Αναστασία Κούρτη
Αντιπρόεδρος Νίνα Φαναροπούλου
Γραμματέας Αρίσταρχος Αλμπέρης
Ταμίας Γεώργιος Στυλιανίδης
Μέλος Γεωργία Πολυχρονίδου