Επείγουσες Καταστάσεις στην Εσωτερική Παθολογία

Επείγουσες Καταστάσεις στην Εσωτερική Παθολογία

Η Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και το παράρτημα Θεσσαλονίκης της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος διοργανώνει την 1η διημερίδα Παθολογίας, στις 30-31 Οκτωβρίου 2015 στην αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 1)

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας θα αναπτυχθούν τα συχνότερα και βαρύτερα οξέα περιστατικά που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Θα παρουσιαστούν cases και ακολούθως διαλέξεις για ένα μεγάλο εύρος παθολογικών οντοτήτων και θα δοθούν πρακτικές και σύντομες οδηγίες για την επίλυσή τους.

Με το πέρας της εκδήλωσης θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά στο email που θα δηλώσουν.

Πρόγραμμα Ημερίδας