Κλινικές μελέτες και ορθή κλινική πρακτική

Κλινικές μελέτες και ορθή κλινική πρακτική

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο, με τίτλο «Κλινικές μελέτες και ορθή κλινική πρακτική», που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 19.00-21.00,μέσω της πλατφόρμας Zoom.
 
Οι κλινικές μελέτες είναι ένας τύπος ερευνητικών μελετών που έχουν ως στόχο τον προσδιορισμό ή την επαλήθευση των κλινικών, φαρμακολογικών ή άλλων φαρμακοδυναμικών δράσεων ενός φαρμάκου και τον προσδιορισμό τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών του. Επιπρόσθετα, συγκρίνεται η κλινική αποτελεσματικότητα ενός νέου φαρμάκου με υπάρχουσες θεραπείες για μια συγκεκριμένη νόσο.
 
Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι τέσσερις φάσεις των κλινικών μελετών, ο σχεδιασμός των σχετικών πρωτοκόλλων, οι εγκρίσεις που είναι απαραίτητες για την έναρξή τους και η έννοια του εικονικού φαρμάκου. Επίσης, η διαδικασία ένταξης στις μελέτες υγιών εθελοντών ή ασθενών, η σημασία της σωστής ενημέρωσής τους που ολοκληρώνεται με την υπογραφή του εγγράφου συγκατάθεσης, όπως και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων. Όλα τα παραπάνω έχουν ως προϋπόθεση την ορθή κλινική πρακτική, οι βασικές αρχές της οποίας θα αναφερθούν αναλυτικά στο τέλος του σεμιναρίου.
 
Το επιστημονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρατίθεται εδώ!
Παρακολουθήστε το διαδικτυακό σεμινάριο :