Παλαιότερα Συμβούλια Παραρτήματος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιμπριάλος Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δακής Κωνσταντίνος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημοσιάρη Αθηνά

ΤΑΜΙΑΣ: Παπανικολάου Αθανάσιος

ΜΕΛΟΣ: Δημητριάδης Νικόλαος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιμπριάλος Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δακής Κωνσταντίνος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημοσιάρη Αθηνά

ΤΑΜΙΑΣ: Παπανικολάου Αθανάσιος

ΜΕΛΟΣ: Δημητριάδης Νικόλαος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Ιμπριάλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Παπανικολάου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αντωνία Τσίκα

ΤΑΜΙΑΣ: Ευθυμία Μαυρίδου

ΜΕΛΟΣ: Δημήτριος Παπαδόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Ιμπριάλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Παπανικολάου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευαγγελία Δεληγεώρογλου

ΤΑΜΙΑΣ: Ευθυμία Μαυρίδου

ΜΕΛΟΣ: Δημήτριος Παπαδόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Παπανικολάου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευθυμία Μαυρίδου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παντελεήμων Παντελίδης

ΤΑΜΙΑΣ: Δημήτριος Παπαδόπουλος

ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Στάικογλου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παντελίδης Παντελεήμων

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδόπουλος Δημήτριος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στάικογλου Νικόλαος

ΤΑΜΙΑΣ: Παπαδημητρίου Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ: Αγγελική Χόρτη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στάικογλου Νικόλαος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδημητρίου Ιωάννης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαγιουβάννη Ιωάννα

ΤΑΜΙΑΣ: Παπαροϊδάμης Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ: Χόρτη Αγγελική

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαγιουβάννη Ιωάννα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπούλπου Αρίστη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαφειρόπουλος Στέφανος

ΤΑΜΙΑΣ: Ριζοπούλου Φιλιώ

ΜΕΛΟΣ: Λαλές Γεώργιος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαλές Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαφειρόπουλος Στέφανος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μήτας Χρήστος

ΤΑΜΙΑΣ: Δρόσος Χρήστος

ΜΕΛΟΣ: Αμπατζιάδου Ευφημία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαλές Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήτας Χρήστος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κούρτη Αναστασία

ΤΑΜΙΑΣ: Ηλιάδου Αλίκη

ΜΕΛΟΣ: Τσοτρίδου Ελένη

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial