Παλαιότερα Συμβούλια Παραρτήματος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιμπριάλος Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δακής Κωνσταντίνος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημοσιάρη Αθηνά

ΤΑΜΙΑΣ: Παπανικολάου Αθανάσιος

ΜΕΛΟΣ: Δημητριάδης Νικόλαος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιμπριάλος Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δακής Κωνσταντίνος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημοσιάρη Αθηνά

ΤΑΜΙΑΣ: Παπανικολάου Αθανάσιος

ΜΕΛΟΣ: Δημητριάδης Νικόλαος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιμπριάλος Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπανικολάου Αθανάσιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσίκα Αντωνία

ΤΑΜΙΑΣ: Μαυρίδου Ευθυμία

ΜΕΛΟΣ: Παπαδόπουλος Δημήτριος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιμπριάλος Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπανικολάου Αθανάσιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεληγεώρογλου

ΤΑΜΙΑΣ: Μαυρίδου Ευθυμία

ΜΕΛΟΣ: Παπαδόπουλος Δημήτριος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπανικολάου Αθανάσιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυρίδου Ευθυμία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παντελίδης Παντελεήμων

ΤΑΜΙΑΣ: Παπαδόπουλος Δημήτριος

ΜΕΛΟΣ: Στάικογλου Νικόλαος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παντελίδης Παντελεήμων

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδόπουλος Δημήτριος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στάικογλου Νικόλαος

ΤΑΜΙΑΣ: Παπαδημητρίου Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ: Χόρτη Αγγελική

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στάικογλου Νικόλαος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδημητρίου Ιωάννης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαγιουβάννη Ιωάννα

ΤΑΜΙΑΣ: Παπαροϊδάμης Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ: Χόρτη Αγγελική

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαγιουβάννη Ιωάννα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπούλπου Αρίστη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαφειρόπουλος Στέφανος

ΤΑΜΙΑΣ: Ριζοπούλου Φιλιώ

ΜΕΛΟΣ: Λαλές Γεώργιος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαλές Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαφειρόπουλος Στέφανος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μήτας Χρήστος

ΤΑΜΙΑΣ: Δρόσος Χρήστος

ΜΕΛΟΣ: Αμπατζιάδου Ευφημία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαλές Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήτας Χρήστος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κούρτη Αναστασία

ΤΑΜΙΑΣ: Ηλιάδου Αλίκη

ΜΕΛΟΣ: Τσοτρίδου Ελένη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανάφης Αλέξανδρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κούρτη Αναστασία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσοτρίδου Ελένη

ΤΑΜΙΑΣ: Καραμήτσου Κωνσταντινιά

ΜΕΛΟΣ: Αλμπέρης Αρίσταρχος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κούρτη Αναστασία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φαναροπούλου Νίνα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αλμπέρης Αρίσταρχος

ΤΑΜΙΑΣ: Στυλιανίδης Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ: Πολυχρονίδου Γεωργία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλμπέρης Αρίσταρχος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νασίκας Παρασκευάς – Πάρης 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γρηγοριάδης Γρηγόριος

ΤΑΜΙΑΣ: Γκούρα Ελένη

ΜΕΛΟΣ: Γακίδη Αικατερίνη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκούρα Ελένη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στυλιανίδης Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γακίδη Αικατερίνη

ΤΑΜΙΑΣ: Γαζή Αθανασία

ΜΕΛΟΣ: Αντωνιάδη Σοφία