Θερινό Σχολείο Αιματολογίας

Θερινό Σχολείο Αιματολογίας

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΕΕΦΙΕ και η Αιματολογική Κλινική του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» διοργανώνουν για πρώτη φορά το Θερινό Σχολείο Αιματολογίας, με στόχο να φέρουν τους φοιτητές/τριες των κλινικών ετών σε επαφή με την ειδικότητα της Αιματολογίας!
Το Θερινό Σχολείο Αιματολογίας θα πραγματοποιηθεί σε 3 κύκλους, διάρκειας 15 ημερών ο καθένας, με 2 συμμετέχοντες φοιτητές ανά κύκλο. Οι ημερομηνίες των 3 κύκλων θα έχουν ως εξής:
1. 24/7/23-4/8/23
2. 7/8/23-11/8/23 και 21/8/23-25/8/23
3. 28/8/23-8/9/23
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν φοιτητές-μέλη Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. 4ου έτους σπουδών και άνω, με προτεραιότητα στα 2 τελευταία έτη, απ’ όλα τα τμήματα Ιατρικής της Ελλάδας. Για την επιλογή θα απαιτείται μια επιστολή κινήτρων συμμετοχής.
Οι δηλώσεις θα ανοίξουν την Πέμπτη 01/06 και θα παραμείνουν ανοιχτές ως την Κυριακή 04/06 στον παρακάτω σύνδεσμο:
Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν θα έρθουν σε επαφή με όλες τις δραστηριότητες της Αιματολογικής Κλινικής του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Συγκεκριμένα θα παρακολουθούν τις πρωινές ενημερώσεις και συζητήσεις περιπτώσεων, την διαδικασία κλινικής εξέτασης, χορήγησης φαρμάκων και διενέργειας επεμβατικών εξετάσεων (μυελόγραμμα, Ο.Μ.Β., Ο.Ν.Π. κ.α.) και
θα έχουν μια πρώτη εξοικείωση με την εξέταση μυελού και περιφερικού αίματος ασθενών με αιματολογικά νοσήματα στο μικροσκόπιο. Επιπρόσθετα θα ξεναγηθούν στο χώρο διεξαγωγής των κλινικών μελετών και θα παρακολουθήσουν την διαδικασία διαχείρισης ασθενών στα πλαίσια αυτά. Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης τους, θα πραγματοποιηθούν δύο εβδομαδιαία
μαθήματα ανά κύκλο τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο γνωστικό επίπεδο των φοιτητών και θα έχουν πρακτική θεματολογία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Ευνοϊκά κριτήρια για συμμετοχή αποτελούν το μεγαλύτερο έτος σπουδών, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ειδικότητα της αιματολογίας και η τυχόν προηγούμενη ενασχόληση με το αντικείμενο στα πλαίσια εργασίας ή συνεδρίου. Η χρονική προτεραιότητα κατάθεσης της δήλωσης θα αξιολογηθεί *μόνο* σε περίπτωση ισότιμων δηλώσεων.